Tūlīt, tūlīt  sāksies jaunais mācību gads. Šo 1. septembri   laikam skolēni gaida ar vislielāko nepacietību, jo skolasbiedri nav satikti pusgadu. Mācības sāksim klātienē, ievērojot  noteiktos drošības pasākumus. Izaicinājums būs ne tikai Covid-19, bet arī jaunais mācību saturs 1., 4. un 7. klasē.

Skolēni un vecāki tiek gaidīti skolas pagalmā 1. septembrī plkst. 9.00.

Skolas direktore Ligita Krūmiņa

 

Lūdzu, iepazīstieties ar IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM darba organizācijai šajā mācību gadā!