Sporta zāle ziemas brīvlaikā atvērta sporta piekritējiem.

Kad vairs nav spēka intensīvām sporta spēlēm, atslodzei noder novuss.

Par skolēnu labsajūtu gādā sporta skolotāja Laila Lamberte.