Straupes pamatskolas floristikas pulciņa dalībnieki Dārta Anete Alksne (5.kl.), Lote Indriksone (4.kl.) un vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki Klāvs Mārtiņjēkabs (3.kl.), Mārtiņš Izmailovskis (3.kl.) piedalās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projektā "Zeme manās rokās". Skolotājas: Daiga Kreituze un Ilona Čerņavska