Sniegs ir bērna prieks, tā ir lieliska iespēja gan dabaszinību apgūšanai, gan mākslinieciskām aktivitātēm.

Bērni vēroja sniega kušanu - kur un kā tas kūst ātrāk.

3-gad. grupiņa "Taurenīši" šodien ņēma otas, krāsas un krāsoja sniegu. Ar lielu interesi vēroja, kā baltais sniegs tik dažādi iekrāsojas.

Bērniem prieks un aizrautība!