Uzņemšana

Straupes pamatskola uzņem skolēnus 2021./2022. mācību gadam 1. – 9. klasēs un pirmsskolā!

Bērnu pieteikšana skolas lietvedībā, Mazstraupes pilī, katru pirmdienu un ceturtdienu no plkst. 8:00 – 16:00.

Uzņemšana pamatskolā - atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 591. (links)

Uzņemšana pirmsskolā - atbilstoši Pārgaujas novada saistošajiem noteikumiem nr. 7. (links)

Iesniedzamie dokumenti:

– Vecāka iesniegums (vecāki raksta uz vietas);

– Dzimšanas apliecības kopija;

– Iegūto izglītību apliecinošs dokuments (liecība un sekmju izraksts, pirmsskolas izziņa);

– Medicīnas dokumenti (bērnu medicīniskā karte).

 

Skola piedāvā pamatizglītības programmu – kods 21011111.

Telefons: + 371 64134157

E-pasts: skola@strsk.edu.lv