Kas ir skaņa? Kā tā mūs ietekmē? No kurienes tā rodas?
Kā dzīvē izskatās ķīmiskās reakcijas? Kas paātrina ķīmisko reakciju? Kas mainās, izdalās, rodas, paliek pāri? Vai deg dzelzs? Kas notiek ar slāpekli, hēliju, ūdeņradi... un vēl un vēl. To visu šodien Laboratorium nodarbībās pārbaudīja, paši minēja, kāds uzzināja pirmo reizi.
Skolēni paplašināja savu redzesloku, varēja atbildēt uz jautājumiem, zināja atbildes, domāja līdzi. Citāda mācību stunda.
Nodarbības notika Eiropas Savienības struktūrfonda projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/00 īstenošanai atbilstoši VISC 2023. gada 27. oktobra lēmumam Nr.1-10/4642 ,,Par papildu finansējuma piešķiršanu” ietvaros