Straupes pamatskolas pirmsskola atsaucās aicinājumam piedalīties Pūcītes konkursā par puķu dārza veidošanu.

Uzdevums bija iesēt kliņģerītes un kopējiem spēkiem rūpēties, lai izaug krāšņas, skaistas puķītes, kas priecēs pašus un arī citus! To arī šonedēļ pirmsskolas rotaļlaukumā cītīgi izdarījām!

Ļoti cerēsim uz siltu laiku, lietutiņu, kā arī saulīti un paļausimies uz sevi, savu čaklumu, lai kopā mums izdotos pierādīt sev, ka varam sniegties ne tikai uz labiem konkursa rezultātiem, bet arī būt rūpīgiem un uzmanīgiem, lai košās kliņģerītes augtu un priecētu ikkatru!

Turam īkšķus, lai mums izdodas!