Par rosīgu dienu pirmsskolā šorīt lika nojaust kā liels, tā mazs - bērni un pieaugušie naski nāca uz pirmsskoliņu, cītīgi nesdami savus grābeklīšus un pat lāpstiņas. Jā, šī karstā pavasara otrdiena pirmsskolas bērniem dāvājusi priecīgu dienu - no rīta visi čakli devāmies sakopt apkārtni, ielabojām puķu dobes un pat paguvām iesēt tur dilles, salātus, kā arī pašu priekam - atraitnītes! Vēl bērni iepazinās ar procesu, kā top putnu būrītis!

Visi kopīgi ievēlējāmies, lai laikapstākļi mūs turpinātu lutināt, putni atrastu jaunās mājas, stādītais un sētais kārtīgi augtu un mūs priecētu!

Bērni līksmoja par vasarīgo laiku, sakopto apkārtni un iespēju nu jau biežāk pavadīt laiku iemīļotajā rotaļlaukumā!

Noslēgumā, kā jau pēc liela darba, skanot mūzikai, pacienājāmies ar tēju un pīrādziņiem!

Pirmsskolas vārdā sakām lielu paldies Madarai un Naurim Reinhardiem (Māras un Miķeļa vecākiem) par atraitnīšu stādiņiem, kas visus priecēs skaistajā puķu dobē visu pavasari!

#talka #ekoskolas