Nacionālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas "Pulkā eimu, pulkā teku" stāstnieku konkursā "Teci, teci, valodiņa 2019" finālā 8. klases skolniecei Rēzijai Šķesterei 1. pakāpe - Dižās stāstnieces tituls. 

 Skolotāja Gunta Millere