Cēsu novada domes sēdē 14.jūlijā par Straupes pamatskolas direktori apstiprināta Dana Gaile, kura darba pienākumus sāks pildīt no 10.augusta.

Konkurss uz Straupes pamatskolas direktora amatu tika izsludināts šā gada maija vidū, pēc tam, kad tika saņemts ilggadējās skolas direktores Ligitas Krūmiņas iesniegums par darba attiecību pārtraukšanu. Pretendentu atlases un izvērtēšanas rezultātā tika pieņemts lēmums virzīt apstiprināšanai Danas Gailes kandidatūru Straupes pamatskolas direktores amatam.

Jaunā skolas direktore Dana Gaile akcentē: "Straupes pamatskolas ceļš virzībā uz izcilību turpināsies. Svarīgākais ir un paliek cilvēki – bērni, kuri ir mērķtiecīgi, zinātkāri, laimīgi, atvērti pasaulei un nākotnes izaicinājumiem. Skolotāji un skolas darbinieki - dzīvespriecīgi, radoši un profesionāli, un, protams, tikpat nozīmīgi ir arī atbalstoši, uz sadarbību vērsti un pozitīvi noskaņoti vecāki. Kopā mēs esam spēks. Kopā mums izdosies sasniegt izvirzītos mērķus."

D.Gailei ir ilggadēja pieredze pedagoģiskajā darbā. Straupes pamatskolā strādā kopš 2002.gada kā angļu valodas skolotāja, kopš 2019.gada pilda Straupes pamatskolas direktora vietnieces izglītības jomā amata pienākumus.

 

Foto un teksts no Pārgaujas apvienības mājaslapas