Skaties kā liesmiņa plīvo un mirdz,

Svecīte prieku grib dot!

Šodien 3-gad. grupiņā "Taurenīši" viesojās bitenieks Mārtiņš Krauklis, lai kopā ar bērniem izlietu dažādas sveces. Bērnu acīs bija liels prieks, interese par sveču tapšanu. Katrs bērns veidoja savu svecīti.

Liels paldies Mārtiņam Krauklim par atsaucību un aktīvo darbošanos kopā!