Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu svinam tā - kopā Stalbes un Straupes pamatskolas 4.- 9.klašu skolēni.

Jauktās komandas, kopīgs nosaukums, latvju zīmes uz krekliņiem, savas komandas prezentācija.

Piecu Jaunsardzes centra 3.novada instruktoru vadībā un Stalbes skolotāju darbnīcās (kopā 10 stacijās) komandām bija jāplāno, jāsadarbojas, lai veiksmīgāk izpildītu uzdevumus. Bibliotēkā bija uzdevums atrast katram savu grāmatu, kuras nosaukums ir saistīts ar Latviju un pavasari. No atrasto grāmatu muguriņām bija jāizveido dzejolis.

Ko mūsu skolēni saka par šo dienu?

Ļoti interesantas aktivitātes.

Viss ļoti patika, jo bija jaunsargu stilā.

Patika skriet, izjaukt un salikt ieroci.

Patika sadarboties ar Stalbes skolēniem.

Ieguvu jaunus draugus.

Ja būtu iespēja, es šo dienu vēlētos atkārtot. Stacijas bija kolosālas. Liels paldies skolotājiem par pasākuma organizēšanu, paldies Stalbes skolai par uzņemšanu savā skolā!

#stalbespamatskola

#jaunsardzescentra3novads