Informējam, ka LIZDA prasa šodien Ministru kabinetā  NEAPSTIPRINĀT  noteiktos noteikumu grozījumus. Pieprasām  pilnveidot tos, jo:

1. Nevaram gūt pārliecību par visu streika vienošanās izpildi, jo nav ņemti vērā vairāki un ļoti būtiski, jau iepriekš nosūtīti priekšlikumi, iebildumi. Pārāk īss laiks un daudz dokumentu, lai pārliecinātos, ka algas grafiks ir visiem pedagogiem, piem., atbalsta personālam, administrācijai, vispārējās izglītības pedagogiem solīto 13.3% vietā 1.05%. Slodzes balansēšanas aprēķini ir par vienu pedagogu grupu, nav par visiem pedagogiem.

2. Grozījumi izstrādāti sasteigti, nav skaidri, nepārprotami formulēti, aprēķini jāprecizē.

3.MK noteikumu grozījumi iesniegti tiesību aktu portālā 19.04.2023. plkst. 23:11. Atzinumu sniegšanas termiņš noteikts 24.04.2023., bet MK sēde par šiem grozījumiem ir jau 21.042023. plkst.14.00.
https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/cabinet_ministers/1a9816f8-dbd8-40...

4. Pārkāpts MK kārības rullis, jo atzinumu sniegšanas termiņš ir 10 dienas, steidzamības gadījumā 3 dienas. Valdībai bija 4 mēneši laiks, lai visu veiktu kvalitatīvi un saprātīgā termiņā.

5. Pārkāpti labas pārvaldības principi, ko nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Nav ievērota taisnīga procedūras īstenošana saprātīgā laikā.

Ja Ministru kabinets  apstiprinās šādus grozījumus, tad LIZDA prasīs premjera demisiju. Tik nopietnā jautājumā par streika vienošanās izpildi nav pieļaujams šādi strādāt nevienai no pusēm.

Pirmdien - 24.04.2023. uzsākam streiku un gājienu! 

Izturību mums visiem! 
Kopā MĒS ESAM SPĒKS! 

Ar laba vēlējumiem,
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība

Mācību process skolā notiek pēc iepriekš izziņotā grafika, ko var apskatīt e-klasē.