23.aprīlis bija diena, kas sniedza pirmsskolas 5 - gadīgo bērnu grupiņai "Sprīdīši" jaunas sajūtas!

Visi bijām ciemos pie Vīnu ģimenes saimniecībā "Gribuļi". Lai gan laiks mūs nelutināja, mācības par mežsaimniecību notika - neaprakstāmi lielā siltumnīcā, kurā bērni klausījās un mācījās, kā no sēkliņas izaudzēt koku. Kad sēkliņu sēj - tā ir sēšana, kad stāda kociņu - tā ir stādīšana.

Gustava vecāku darbs ir svētīgs, tas cieši saistīts ar dabu, tās ritumu un sirdsdarbu!

Vislielākais pārsteigums bija bērniem sagatavotās aktivitātes, kur visaptveroši varēja apgūt visas mācību prasmes vienlaicīgi: sava vārda salikšana, laikapstākļu noteikšana, koka mūzikas skaņas, ciparu spēle, līdzsvara vingrinājumi, svēršana un mērīšana. Dažādas izglītojošas spēles bērniem.

Pateicāmies par ieguldīto laiku un darbu - tās bija rūpīgi sagatavotas, jēgpilnas un pārdomātas aktivitātes. Mums visiem tās patika!

Mācību ekskursijas beigās visi cienājāmies ar cienastu un dzērām siltu mājas tēju, kas visiem ļoti garšoja. Jā, un priežu čiekuru medus tika nodots līdzi, jo bērni to atzina par lielu gardumu!

Norunājām nākamās mācības - kādā brīvā brīdī mācīsimies stādīt kociņu mežā...

No visas sirds sakām Gustava vecākiem PALDIES par uzņemšanu un grupas vecākiem par sagādātajām uzkodām!