Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots, atbilstoši LOK misijai - ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām sporta nodarbībām un ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu ietekmi uz viņu veselību.

Ikdienā tas nozīmē - ne dienu bez sporta.

27.februārī Valmierā  uz tautas bumbas sacensībām tikās Vidzemes skolu projektā iesaistītās klases. No Straupes pamatskolas kopīgi piedalās 3.,4.klase. 

Prieks skolēniem un skolotājām - iegūta 3.vieta.

Paldies 4.klases audzinātājai Sanitai Kārkliņai, 3.klases audzinātājai Aivai Gūtmanei un sporta skolotājai Lailai Lambertei!