STRAUPES PAMATSKOLAS ATTĀLINĀTĀ MĀCĪBU PERIODA SPORTA NODARBĪBAS

Esi aktīvs vīrusa laikā!

Nolikums

MĒRĶIS

Būt aktīvam attālinātajā mācību periodā. Sportiski pavadīt laiku svaigā gaisā.

PASĀKUMA VIETA UN LAIKS

Pastaigas un skriešanu skolēns organizē pats savas mājas tuvākajā apkārtnē, pavadot laiku svaigā gaisā vairāk nekā 2 stundas katru darba dienu.

PASĀKUMA DALĪBNIEKI

Visi Straupes pamatskolas skolēni no 1. līdz 9. klasei. Skolēni katru dienu uzskaita svaigā gaisā pavadīto laiku ar telefona palīdzību vai citu ierīci, kura tiek ieslēgta pastaigas laikā. Ierīce fiksē soļu skaitu.

REZULTĀTU APKOPOŠANA

Katru dienu atsūtīt sporta skolotājai foto ar soļu skaitu un distances garumu, kas fiksēts viedierīcē.

Rezultātu foto sūtīt sporta skolotājai WhatsApp 29252335.

Skolotāja visus rezultātus apkopos un saskaitīs.

APBALVOŠANA

1.-3.klase: 1.-3.vietai

4.-6.klase: 1.-3.vietai

7.-9.klase: 1.-3. vietai ar lielāko soļu skaitu visā attālināta mācību periodā.