"Slinkum, slinkum, laid mani vaļā,

Čaklum, čaklum,

Ķer mani ciet!"

Pirmdienas rīts Straupes pamatskolas pirmsskolas grupu bērniem iesākās rosīgi - posāmies uz skolas zāli, lai noskatītos teātra izrādi "Nezinīša cīņa ar Slinkumu".

Bērniem ļoti patika - tā bija ne tikai kārtīga smieklu deva un aktivitātes kopā ar aktieriem, bet arī pamācība, cik vērtīgi tomēr būt čakliem un palīdzēt gan mājās, gan grupiņā ikdienas darbiņos, lai visapkārt valdītu tīrība un kārtība! Būt čaklam - tas ir patiesībā tik viegli!

Sakām lielu paldies aktieriem un mazajiem, vērīgajiem skatītājiem!