27.janvārī 5gadīgo bērnu grupā viesojās skudra Urda. No rīta "Ķipari'' čakli plēsa avīzes mazos gabaliņos, lai izmantotu otrreizējā pārstrādē. Kopā ar skudru Urdu blenderēja saplēsto papīru ar ūdeni un veidoja paši savu papīru, rūpējoties par dabas aizsardzību, lai nav jānozāğē tik daudz koku. Bērniem bija prieks darboties.

Paldies skudrai Urdai!