1. un 2. decembrī Straupes pamatskolas pašpārvaldes vadītājs Matīss Vanags, dalībniece Lote Indriksone un konsultante Elita Pakalne piedalījās  forumā skolēnu pašpārvaldēm.

50 skolu pašpārvalžu aktīvisti Jūrmalas viesnīcā 2 dienas veltīja sev interesējošu jautājumu apspriešanai, problēmu risināšanai, nākotnes iespēju apzināšanai. No katras pašpārvaldes 2 dalībnieki - kopā 100. Tik daudz jaunu ideju, pārliecības, ka darām pareizi.

Jautājums, kas izbrīnīja mūsu jauniešus - vai tiešām Latvijas skolās ir tik izteikts mobings? Par to padomu vēlējās daudzi skolēni. Matīss ir pārliecināts, ka mūsu skolā nu gan tā nav. 

2 dienas  konsultanti strādāja kopā tikai pieaugušie, debatējot, kā iedrošināt jauniešus pašiem lemt par aktīvu ārpusstundu dzīvi skolā; kā apvienot 4. un 9. klases skolēnu intereses; kā dot iespēju skolēniem atbalstīt citam citu mācību darbā.

Pašpārvalžu atbalstam

Valsts izglītības satura centrs

Izglītības un zinātnes ministrija

 Hotel Jūrmala SPA