Skolas zālē 9.klases skolēni kopā ar audzinātāju Daigu Kreituzi bija izveidojuši foto stūrīti un ielūdza skolotājus uz svētku cienastu. Foto rāmī varēja lasīt, kādi ir mūsu skolas skolotāji. Skolēni apguva prasmes organizēt pasākumu vizuāli interesantu, saskaņotu. Ar datoru veidoja apsveikumu, sveica skolotājus.

Paldies 9.klasei un skolēnu līdzpārvaldei!