Sākot ar 11.10., Straupes pamatskolas darbība tiek nodrošināta, ievērojot MK rīkojumu nr. 720. “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” un MK noteikumus nr. 662. “Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID 19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.