5.novembrī 7. - 9. klases skolēnu teātra grupa devās uz Umurgas pamatskolu. Jau iepriekšējo mācību gadu beidzām ar jaunu izrādi, kuru redzēja skolēni un vecāki. Izrāde par vienaldzību, vietu klasē, cieņu, ņirgāšanos, par trauslo robežu starp "klases princesi" un apsmieto. Pēc izrādes saņēmām daudz pateicības vārdu un apbrīnas par to, ka šī vecuma skolēni grib spēlēt teātri, un to dara tik dzīvi, brīvi, dabiski. Īpaši slavēja par drosmīgu tēmas izvēli, kas daudzās skolās rada problēmas. Kā teica Umurgas pamatskolas skolotājas: "Nevienu brīdi nebija jādomā, ka jūs spēlējat. Tik spēcīgi un ticami tas bija!" Ciemošanās citā skolā bija pirmā pieredze. Un nu jau šķiet - ne pēdējā.

Paldies mūsu īpašajiem aktieriem: Elīnai Jarmalavičai, Rinaldam Ružam, Ievai Vanagai, Beātei Līgai Novosadai, Rēzijai Šķesterei, Tomam Grahoļskim, Annijai Alksnei, Kristeram Kārlim Bahmanim, Mikum Alfrēdam Kļaviņam, Madarai Elzai Rudzītei! Tomass Turlajs ar ģitāras un akordeona spēli aizpildīja starpbrīžus. Paldies skolotājai Ivetai Adamsonei par ielūgumu! 

Teātra pulciņa skolotāja Elita Pakalne