Skolēnu līdzpārvaldes projekts veiksmīgi īstenots.

2023. gada martā, piedaloties pašpārvalžu mācībās Priekuļos, tapa 3 skolēnu - Jāņa Ekerta, Matīsa Vanaga un Elisas Kārkliņas - ideja par starpbrīžiem bez telefoniem. Vienmēr ir šķitis, ka skolēni savām aktivitātēm naudu nekur nevar iegūt. Nu bija pienācis laiks mācīties, kā to izdarīt pašiem, negaidot, ka skolas budžetā kāds atvēlēs konkrētu naudas summu.

Atgriežoties no mācībām, bija jāuzraksta projekta pieteikums, kurā jāparedz tik daudz - no izglītošanās līdz spēļu iegādēm un projekta svinēšanai.

Projekts tika atbalstīts - tātad, jāīsteno dzīvē.

Varam būt gandarīti, ka skolēni apguva prasmes veidot anketu, to nosūtīt pārējiem skolēniem, ieraudzīt un apkopot anketas rezultātus.

Spēļu pasūtīšanu veica līdzpārvaldes konsultante Elita Pakalne. Lielais ,,Cirks", dambrete, ,,Jenga", šaha kauliņu komplekti un galdi, ,,Twister" - tas viss iegādāts no projekta līdzekļiem.

Visu rudens pusi starpbrīžos skolēni, kas jau prata spēlēt šahu, to palīdzēja apgūt klasesbiedriem. Tāpat šajā projektā bija paredzēts organizēt aktīvos starpbrīžus, ko skolēnu līdzpārvalde veiksmīgi realizēja.

Skolēni paši dizaina un tehnoloģiju stundās uz veco skolas solu virsmām veidoja šaha/dambretes galda lauciņus.

Priecīgs satraukums, noslēdzot projektu ar atklāšanas pasākumu skolas zālē un plānojot spēļu pēcpusdienas. Ar gavilēm tās uzņēma vismazākie skolēni. Un sajūsma ne tikai par spēlēm vien, kuras varēs izmantot gan klašu pasākumos, gan pagarinātās grupas laikā, gaidot autobusu. Saldumi priecēja tikpat daudz kā spēles. Acis mirdz arī skolotājiem, sakot: ,,Kā mums to vajadzēja jau sen! Cik tas ir vērtīgi!"

Paldies, ka novērtējat!

Paldies projekta komandas skolēniem, ka atrada it kā sāpīgo stīgu. Kā Jānis atklāšanas pasākumā teica: ,,Mēs esam tie vainīgie, kas saskatīja problēmu un mēģinājām to risināt šādi." Kopā ar skolā jau iegādāto galda hokeju un futbolu mūsu starpbrīži ir kļuvuši skaļi jo skaļi.

“Izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstības programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošana Cēsu novada izglītības iestādēs”, Nr. VP2023/3-22, īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

http://edruva.lv/skolas/straupes-pamatskola-starpbrizi-bez-viedtalruniem/ 

#JSPA