Smiltenes novada himnas ,,Zemenes" vārdi ,,pēdējo reiz, tā gribētos ar tevi atkal kopā..." šodien Variņu pamatskola skanēja skumji, bet plecu pie pleca ar pašpārvaldes draugiem no Straupes, Lizuma un Praulienas.

Pēcpusdienā Straupes skolēnu pašpārvaldes 15 dalībnieki un draugi devās ciemos uz skolu, kuras nākamajā mācību gadā vairs nebūs. Tik plašas telpas, gaišums, bet ...

Skolēni aplūkoja skolu, kabinetus, sporta skolotāja vadīti gan vingroja, gan dejoja, devās orientēšanās trasītē. Kopīgi sagādātais cienasts pēc izkustēšanās bija ļoti vērtīgs. Par savu vērīgumu skolas telpās varēja pārliecināties kahoot spēlē. Un pēdējais kopīgais foto uz skolas jumta.

Bet nekas jau nebeidzas. Jaunajai skolēnu pašpārvaldei draudzība būs jāturpina nākamajā mācību gadā.