25 gadi draudzībai, sadarbībai ar Holandes draugiem, sponsoriem  Joop un Coby Fuijkkinkiem.

Paldies vārdi par dāsnumu, sapratni un izpratni, atbalstu, dāvanām un vēl, un vēl. 25 gadu laikā paveikts daudz. Tas apkopots foto kolāžā skolas telpās un albumā, kuru dāvanā saņēma Fuijkkinku ģimene. Direktore pasniedza Zelta pateicību, uz kuras bija visu skolēnu paraksti. Pateicības vārdus 18.decembra koncertā teica arī Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents, pasniedzot ģimenei novada Pateicību un novadā radīto gardumu dāvanu.

Pirms koncerta skolā draugu ģimene Straupes baznīcā noklausījās ērģeļmūziku Dainas Cukuras-Akmenes izpildījumā. Skolā viņus priecēja skolēnu koris, ansamblis, flautistes, solisti, vingrotājas, ritmikas grupa, trīs tautisko deju kolektīvi, akordeonu spēle. Un, jā, ieradās arī Grinčs, kas gribēja nozagt Ziemassvētkus, bet viņam tas neizdevās, jo draugi atgādināja, kāpēc skolā ir svētki. Nu Grinčs bija gatavs palīdzēt izdalīt skolēniem saldumu dāvanas. Visi tika cienāti ar pīrādziņiem un eklēriem.

Viesi bija priecīgi par koncerta dažādību, bērnu prieku uzstāties un iepriecināt skatītājus.

Paldies pulciņu vadītājām un visiem iesaistītajiem skolotājiem, kas nodrošināja koncerta kvalitāti!

Elita Pakalne