Zvaniņa sķindoņa zālē ieveda 7 pirmklasniekus. Viņus pavadīja septiņi 9.klases skolēni. Līdzsvars nodrošināts.

3.septembris skolā mudināja atcerēties vasaras piedzīvojumus visdažādākajās nometnēs. Par to skolēni droši stāstīja paši. 1.klases skolēni saņēma savu pirmo dokumentu skolā – skolēnu apliecību, katrs izvēlējās iepriekšējā gada absolventu apsveikumu. Direktore aicināja atskatīties uz iepriekšējā mācību gadā paveikto un iepazīstināja ar jaunā māc.gada prioritātēm.

Par jautrību parūpējās skudra Urda, kura tā vien lūkojās uz sanākušo vecāku apaviem, lai atgādinātu par septembra akciju „Pazole”.