No janvāra 1.-3. kl. skolēniem ir iespēja apmeklēt Robotikas pulciņu.

Pulciņa mērķi

 •attīstīt skolēnu zināšanas robotikas pamatos un uzlabot skolēnu spēju radoši domāt un sadarboties, kopīgi izvirzot mērķi, risinot problēmas, pieņemot lēmumus, pilnveidot sociālās prasmes;

•iepazīstināt skolēnus ar programmēšanas pamatiem.

Skola iegādājās, un mēs darbojamies ar 3 We Do 2.00 robotu komplektiem. Ir reizes, kad pie viena komplekta jādarbojas 3 bērniem, bet ir reizes, kad katram tiek savs robotu komplekts. 

Sākumā nācēji bija visi, bet, saskaroties ar prasībām, grūtībām, noteikumiem, ne visiem tas ir pa prātam, tāpēc esam kļuvuši mazāks pulciņš. Dažiem nepieciešams pamudinājums, bet ir tādi, kas izmanto katru izdevību padarboties.

Pulciņa vadītāja Aiva Gūtmane( iegūts sertifikāts “Datorikā” Liepājas Universitātē)

Fotogrāfijas ievietotas ar skolēnu vecāku atļauju.