18.oktobrī Cēsu Bērnu un jauniešu centrā notika 2. - 4. kl. vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas radošā diena “Latvijas spēks”. Straupes pamatskolu pārstāvēja 3.klases skolnieces Jūlija Keita Midika un Emīlija Izmailovska, 4.klases skolēni Venija Semeikina un Matīss Vanags.  Komandai bija jāsagatavojo mājas darbs, veicot izpēti un atbilžu meklēšanu uz jautājumu “Kas ir Latvijas spēks?”. Dienas gaitā komandas veica radošo uzdevumu kopā ar CBJC pedagogiem. Izmantojot dažādus materiālus un mākslas tehnikas, tapa radoši darbi Latvijai. Foto no CBJC fotogalerijas.