Skolas mājaslapas sadaļā Par skolu / Normatīvie dokumenti varat iepazīties ar direktores rīkojumu un pielikumu par attālinātā mācību procesa organizēšanu no 2021.gada 4.janvāra.

Šī informācija ir saistoša gan pedagogiem, gan skolēniem, gan viņu vecākiem vai aizbildņiem.