9. novembrī skolā Rīcības dienu ietvaros aizvadīta Bioloģiskās daudzveidības pēcpusdiena.

Skolēni piedalījās Eko padomes jauniešu vadītajās aktivitātēs.

Deviņās stacijās bija iespēja izzināt, iepazīt un atcerēties, cik daudzveidīga ir dzīvā daba mums apkārt. Pārdomāt, cik nozīmīgi ir dabas resursi.

Vērtīgi pavadīta pēcpusdiena, sārti vaigi un gandarījums par paveikto.

10. novembrī ar iepriekšējā dienā uzzīmētajiem plakātiem ekopadomes aktīvie skolēni devās Klimata gājienā pa Straupi. Dažam vēl mugurā Mārtiņdienas ķekatu apģērbs, bet smaids un apņēmība sejā.

Paldies Annai Lienei Brokānei un Laumai Baltgalvei!

Foto skaties galerijā!