,,Dažreiz vismazākās lietas aizņem vislielāko vietu tavā sirdī,"  to mums atgādina Vinnijs Pūks.  

15. februārī  mazie "Pumpuriņi "grupiņā kopā ar mūzikas skolotāju Gunu svinēja "Draudzības svētkus " - dziedājām, dejojām un visi mīļi bijām kopā. 

Paldies vecākiem par atbalstu svētku organizēšanā!