Publicēts Latvijas skolu reitings 2019 darbā ar talantīgajiem skolēniem. Priecājamies, ka mūsu skola atkārtoti  ir iekļuvusi mazo skolu reitingā. 

Tās ir 4 skolēnu Atzinības Atklātajā matemātikas olimpiādē.

Tabulu skat.adresē: http://www.skolureitings.lv/?page_id=278