Vidzemes plānošanas reģions viesojās vēl vienā no projekta WasteArt dalībskolām – Straupes pamatskola. Skolotāja Evija Tiltiņa pastāstīja, ka audita norisi plāno tā, lai katra klase kādā no dienām piedalītos. Šoreiz pirmdienā radītos atkritumus šķiroja un svēra 6. un 7. klases skolēni. Jaunieši jau uzreiz domā pareizā virzienā – kā neizmest. Radās idejas, ko iesākt ar apvītušo puķi podiņā, kas bija nokļuvusi atkritumu urnā – kāds pieteicās to iestādīt dārzā, bet cits rast mājās pielietojumu podiņam. Visvairāk atkritumu bija kategorijā nešķirojama plastmasa/papīrs ar folijas piejaukumu, kas ir dažādi iepakojumi.

Pēc 5 atkritumu audita dienām tiks apkopoti dati par atkritumu situāciju skolā. Balstoties uz šiem datiem, skola izstrādās rīcības plānu ar aktivitātēm, kuras ieviešot būtu iespējams vēl vairāk samazināt skolā radīto atkritumu daudzumu.

Straupes pamatskolā jau tagad domā par videi draudzīgāku paradumu veidošanu - tiek šķiroti atkritumi, ir arī sava komposta kaudze. Jauka tradīcija ir 9. klases skolēnu dāvana pirmklasniekiem 1. septembrī – krūzītes, lai katram būtu sava, kur ieliet dzeramo ūdeni. Brīnišķīga sadarbība izveidojusies arī ar mākslinieci Līgu Vītoliņu no Otrā dzimšanas diena – skolēni vāc savus nonēsātos džinsus, kuri mākslinieces darbnīcā pārtop jaunos izstrādājumos. Skola piedalās arī Ekoskolu programmā, Vides izglītības fonds (FEE Latvia).