Novembrī Straupes pamatskolā piestāja bibliokuģis „Krišjānis Valdemārs”. Tas notika projekta „Meklējiet jūras ābeci bibliotēkās”  ietvaros.  Mūsu skolas skolēni piedalījās viktorīnā un meklēja atbildes uz dažādiem āķīgiem, ar jūrniecību saistītiem jautājumiem. Visprecīzāk atbildēt izdevās 9. klases skolniecei Evelīnai Meņģelei un 5. klases skolniekam Robertam Briškam.  Godam pelnīta balva bija piedalīšanās projekta noslēguma pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.  Bibliotēkas augšējā stāvā, gandrīz virs mākoņiem, risinājās sarunas par jūrniecības nozīmi katra latvieša dzīvē. Par labu atmosfēru gādāja Bibliokuģa Bocmanis Gints, kurš viesojās arī mūsu skolā. Iedvesmojošus stāstus stāstīja šī projekta patrons Jānis Streičs. Bija iespēja tikties arī ar viceadmirāli Gaidi Andreju Zeibotu. Šī tikšanās bija iedvesmojoša un ļāva paraudzīties aiz horizonta.

Noslēgumā devāmies ekskursijā pa bibliotēku. Lai gan daži no mums jau iepriekš bija apmeklējuši Latvijas Nacionālo Bibliotēku, tomēr arī šoreiz uzzinājām un redzējām ko jaunu. Apskatījām izstādes, patstāvīgās ekspozīcijas , kā ari Dainu skapi, kurš saglabājies no laikiem, kad mūsu tautasdziesmas tika pierakstītas uz papīra un uzglabātas šādā veidā.

Paldies visai Bibliokuģa „Krišjānis Valdemārs” komandai!

Projektu atbalsta Latvijas Valsts meži, Vidzemes plānošanas reģions un Valsts kultūrkapitāla fonds.

Lauma