Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros izsludināja atklāto projektu konkursu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.

Projekta īstenošanas un aktivitāšu periods konkursa mērķa sasniegšanai ir no 2023. gada 15. augusta līdz 2023. gada 31. decembrim. Izglītības iestādes aktivitāšu īstenošanai maksimāli pieejamais finansējuma apmērs ir 1200 eiro.

Arī Straupes pamatskolas pašpārvaldes izstrādātais projekts ,,Par vidi ārpus interneta" ir guvis atbalstu. Projekta īstenošanas laikā paredzēts stiprināt skolēnu pašpārvaldi, doties ekskursijā pie draugiem citā novadā, uzklausīt skolēnu priekšlikumus, kopīgi mācību stundās īstenot daļu projekta ideju.

 “Izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstības programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošana Cēsu novada izglītības iestādēs”, Nr. VP2023/3-22, īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

#JSPA