21. novembrī 1. klases skolēni apmeklēja Latvijas Farmācijas muzeju. Aktīvi piedalījās muzejpedagoģiskajā nodarbībā “Prieka terapija veselīgam dzīvesveidam.”

Skolēni klausījās aizraujošu stāstu par prieka nozīmi cilvēka veselībā, mācījās pateikt novēlējumu sev.

Uzzināja, kā dzīve var kļūt priecīgāka, saglabājot veselīgus ieradumus.

Baudīja veselīgu zāļu tēju.

Apciemoja senatnīgu aptieku, satika viduslaiku alķīmiķi, saņēma sirsnīgas pārsteiguma dāvanas.

Pēc muzeja apmeklēšanas devās pie Brīvības pieminekļa.

Mācību ekskursija notika Eiropas Savienības struktūrfonda projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/00 īstenošanai atbilstoši VISC 2023. gada 27. oktobra lēmumam Nr.1-10/4642 ,,Par papildu finansējuma piešķiršanu” ietvaros.

Sk. Sanita Kārkliņa un Ilze Krivašonoka