Lieldienas ir atnākušas,

Pavasarim sākoties!

Lieldienas ir pavasara saulgriežu svētki. Ar lielu gaidīšanas prieku katrā grupiņā bērni gatavojās šiem svētkiem - rotāja telpas, gatavoja radošus darbiņus no dažādiem materiāliem, krāsoja olas, iepazinās ar Lieldienu tradīcijām un mācījās skaitīt tautasdziesmas.

Kopā ar jautro sauleszaķi pirmsskola Lieldienas ieskandināja 27. martā. Ar rotaļām, dziesmām un dažādām citām aktivitātēm, neiztika arī bez olu ripināšanas, meklēšanas un šūpošanās.

Sirsnīgs un mīļš paldies mūzikas audz. Gunai par ieguldīto darbu svētku organizēšanā un radīšanā!

No sirds paldies vecākiem par atsaucību svētku radīšanā!

Paldies Holandes labvēlim par saldo pārsteigumu katram bērniņam!

Pirmsskolas kolektīvs novēl pavasarīgi saulainas, ģimeniski siltas un priecīgas LIELDIENAS!