Straupes pamatskola kopā ar 60 ekoskolām Latvijā un Slovēnijā sadarbībā ar zīmolu Lucart Professional pirms diviem gadiem iesaistījās īpašā vides izglītības pilotprojektā E-SPACE ar mērķi skolēniem sniegt zināšanas par aprites ekonomiku un rosināt tās principu praktisku īstenošanu ikdienā. Sagatavotais metodiskais materiāls - deviņu stundu plāns, skolotājiem ir būtisks atbalsts, lai jauniešiem mācību procesā būtu iespēja attīstīt savas prasmes. Ne viss izdevās, kā plānots, attālināto mācību dēļ. Projekta ietvaros iesaistījāmies arī Daibes ilgtspējas centra organizētajā kampaņā ''Radi, lieku neradot.'' 7.-9.klašu skolēni online video lekcijās apguva tēmas- ''Atkritumu apsaimniekošana'', '' Atkritumu otrreizējā pārstrāde un aprites ekonomika'', ''Produkta dzīves cikls'', ''Ekodizains'', ''Ekodizains un atkritumu neradīšana modes biznesā'', ''Zero waste dzīvesveids- ar ko sākt, kā noturēties, kā nepārspīlēt?''  ''Mācību stundu latviešu valodā ''Ritenis uz ilgtspēju''  projekta ietvaros izstrādāja skolotāja Elita Pakalne. Šī mācību gada pavasarī noslēdzošā aktivitāte izaicinājums  ''Dizaina risinājumi'' - uzlabo un radi lietas un pakalpojumus atbilstoši aprites ekonomikai! Skolēniem jāizveido savs logo, jāatrod problēma, jāizdomā risinājums, jāizstrādā un jāprezentē savs produkts. Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās! Konkursa žūrijas vērtējumā ( dizaina un tehnoloģiju skolotājs Jānis Mičulis,  inženierzinību skolotājs Guntis Pužuls, ekoskolu koordinatore Straupes pamatskolā Evija Tiltiņa, ekopadomes vecāku pārstāve Edīte Rudzīte, Dabas un tehnoloģiju parka ''URDA'' vides izglītības projektu vadītāja Ieva Freimane- Mihailova) 1. vieta- Lotei Lambertei, 2. vieta -Robertam Briškam, 3. vieta- Ievai Vanagai, Undīnei Kuprevičai. Balvas- dāvanu kartes no beziepakojuma veikala ''ieber. lv'' tiks pasniegtas mācību gada noslēgumā.