Klāt jaunais mācību gads, taču gribas vēl pakavēties augusta mēneša notikumos, kad Straupes pamatskolas kolektīvs tika uzaicināts apmeklēt pirmsskolas iestādi "Naerumaa" Tartū, Igaunijā. 

Mēs iepazināmies ar vienu no trīs skolas ēkām, kas tika uzcelta pirms diviem gadiem kā pasīvā (energoefektīvā) ēka. Tā bija īpaša ar savu moderno arhitektūru, plašajām telpām un gaumīgo interjeru. Uz ēkas jumta atradās saules baterijas un auga zāle.

Visās trīs skolas ēkās atradās 13 pirmsskolas vecuma bērnu grupas. Mūs laipni sagaidīja un iepazīstināja ar iestādes darbības virzieniem. Darbā ar bērniem bija izvirzītas trīs prioritātes - tolerance, rūpes vienam pret otru un godīgums. Liela uzmanība tika veltīta dabas pētīšanai un izzināšanai. Bērnu grupiņas tika nosauktas puķu vārdos un atbilstošās krāsās iekārtotas. Blakus ēkai atradās pārdomāts rotaļu laukums un sajūtu taka, kas veicināja bērniem kustību prieku.

Pieredzes apmaiņas braucieni bagātina un iedvesmo ikvienu. Labās idejas un interesantie risinājumi arī mums palīdz pilnveidoties un uzlabot vidi sev apkārt. 

Paldies Pārgaujas novada pašvaldībai par atbalstu! 

Daiga Kreituze