Šajā sniegotajā ziemas dienā mūsu piecgadīgo bērnu grupiņu "Sprīdīši" ieradās apciemot skudriņa Urda no ZAAO! 
Izbraukuma mācību programmā "Skudra Urda domā, meklē un atklāj" izvēlētā rotaļnodarbības tēma bija "Skudra Urda šķiro makulatūru un gatavo papīru". Tēma - papīra ceļš.
Pateicoties Urdas stāstījumam, bērni izprata atkritumu šķirošanas ceļu, kā arī saprata, kādēļ nepieciešams tos šķirot. "Sprīdīši" skaidroja skudriņai, kā mēs pirmsskolā šķirojam atkritumus un pat devās parādīt papīra tvertni. Bērni aizdomājās, vai pašu mājās tiek šķiroti atkritumi...

Praktiskā darbībā bija arī iespēja redzēt, kā top papīrs, un skudriņa parūpējās, lai bērni paši izgatavo savu papīru, kuru vēlāk kopīgi izmantos saviem nodarbību mērķiem! Bērnu prieks acīs vienmēr ir neizmērojams, kad viņi rada kaut ko jaunu paši.

Attīstījām arī sadarbības prasmes interaktīvajā spēlē ar bitīti un dažādiem skudriņas Urdas atjautības uzdevumiem.
Par labu un cītīgu darbu bērni dāvaniņā saņēma tetovējumus.

Mīļš paldies skudriņai par mūsu grupiņas apmeklējumu un visu noderīgo, ko varējām uzzināt un pamēģināt!

#Ekoskolas #dtpurda