Ar Ievas Akurateres dziesmu ,,Manai tautai” sākās Straupes pamatskolas skolēnu 1991. gada janvāra Barikāžu atceres pasākums. Ap bērzu šķilu ugunskuru sēdās 8. un 9. klases skolēni, kas dalījās ar valmieriešu atmiņām par 1991. gada janvāra dienām, sargājot Rīgas starptautisko telefona un telegrāfa centrāli Dzirnavu ielā. Skolēni saprata, ka ,,stūra mājā” varēja nokļūt pat par dziesmas ,,Zilais lakatiņš” dziedāšanu, tāpēc Rīga -  Latvijas sirds - bija jānosargā. Vieglums bija jūtams atmiņu stāstos, cieņa pret tiem, kurus sasniedza omoniešu lodes. Vēstures stundās skolēni zīmēja plakātus, mācījās veidot savas filmiņas par Barikāžu laiku. Arī tās varējām noskatīties.

Dziesmas dziedāja 4., 5.  klases zēni, ģitāru spēlēja Adrians Ruskis. Visi kopā dziedājām gan ,,Zilo lakatiņu”, gan ,,Pie pleca plecs”, gan ,,Trīs vīri kādreiz bija”. Paldies vēstures skolotājai Aivai Gūtmanei, mūzikas skolotājai Gunai Dālmanei par atbalstu skolēniem!