"Tuk, tuk, taisīsim, strazdulēniem būri,

Jaunie putniņi jau klāt!"

Šodien 3-gad.grupiņā "Taurenīši" mēneša tēmas ietvaros bija rosīga darbošanās, kur Vestarda tētis rādīja bērniem, kā izgatavot putna būrīti.

Bērni ne vien vēroja, kā dēlīšu sagataves pārtop par putnu būrīti, bet drosmīgākie arī labprāt iemēģināja roku būrīšu gatavošanā.

Kad būrītis bija gatavs, visi kopā devās uz skolas parku, lai vērotu, kā jauno putna māju pieliek pie koka.

Paldies Vestarda tētim par atsaucību, ka bērniem dienu padarīja radošu, interesantu ar aktīvo darbošanās un stāstījumu!