Par un ap matemātiku.

Matemātikas skolotāja Māra Buša 20. decembra 3 stundas rosināja 4. - 9. klases skolēnus jauktajās komandās draudzīgi, citam citu atbalstot, darbināt loģisko un kritisko domāšanu, sadarboties komandā. 1.uzdevums - ko zināmu vari atzīmēt Pārgaujas apvienības kontūrkartē. Tātad - arī ģeogrāfija, orientēšanās sava pagasta, tuvākās apkārtnes ezeru, upju, kultūrvēsturisko objektu ieraudzīšana.

Lūk, skolēnu atgriezeniskā saite par šo sārtiem vaigiem aktīvo laiku:

- ļoti patika šīs matemātiskās spēles un aktivitātes. Vēlētos atkārtot;

- bija ļoti interesanti uzdevumi;

- mums patika izgatavot mašīnu;

- patika citās valodās rakstīt ciparus;

- patika šie uzdevumi;

- bija interesanti un forši;

- patika pārtraukums un saldumi;

- pasākums bija jauks, bet liela daļa komandas nepiedalījās uzdevumu veikšanā.

Pēdējais komentārs liek padomāt katram, kāds ES esmu atbalsts savai komandai stundu laikā, kā ES palīdzu tikt pie kopīga darba rezultāta. Jaunākajiem tas vēl jāapgūst. Bija prieks vērot vecāko klašu skolēnus, ar kādu pacietību viņi centās iesaistīt 4. klases skolēnus, lai viņi novērtē savu klātesamību kopīgam darbam.

Paldies skolotājai Mārai!