Darba laiks: 7:00 - 19:00
Telefons: + 371 64134157

Pirmsskolas mērķi

Kvalitatīva izglītošana un audzināšana mūsdienīgā vidē.

Uzdevumi

  • - Veidot izglītības vidi, kas bērnu sagatavotu pamatizglītības apguvei.
  • - Stiprināt (bērnu skolotāju, vecāku, darbinieku) savstarpējo sadarbību ar dažādām aktivitātēm.
  • - Veicināt pedagogu kvalifikācijas pilnveides darbu.

Papildus aktivitātes

  • - Mini un Lego robotika.
  • - Tautas dejas.
  • - Ritmikas pulciņš.

Tradīcijas

Zinību diena, Tēvu diena, Miķeļi, Mārtiņi, Lāčplēša diena, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki, Sveču diena, Lieldienas, Ģimenes diena, Gada noslēguma ekskursija, Vasaras saulgrieži.