Šajā mācību gadā esam braši strādājuši un arī iesaistījušies SIA "ZAAO" vides izglītības aktivitātē "Cilvēks vidē 2019".

Konkursā "Skudras Urdas gudrā māja" mūsu grupiņas uzdevums bija radoši izveidot skudrai Urdai māju.

Tad nu talkā ņēmām izdomu un kopīgiem spēkiem, izmantojot pistāciju čaulas, zemesriekstu mizas un pāri palikušos atgriezumus no zīmuļu asināšanas, veidojām un līmējām skudrai māju, beigās tajā ievietojot pašu Urdu. Mērķis mājas būvei bija videi draudzīgi izejmateriāli.

Konkursa nolikumā bija vajadzīgs arī bērniem kopā ar vecākiem izveidot savas mājas attēlojumu. Aktīvi piedalījās 8 bērni ar ģimenēm, zīmējot savas mājas.

Milzīgs un neizsakāms bija prieks, kad uzzinājām par iegūto 1.vietu projekta noslēguma pasākumā. Mēs esam pateicīgas visiem vecākiem, kuri piedalījās, jo sadarbojoties mēs esam spēks.

"Pumpuriņi" balvā saņēma bumbu baseinu, par ko sākam lielu paldies bērnu un vecāku vārdā.

 

1.6 - 3 gad. grupas audzinātāja Agnese Mārtiņjēkaba