Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros tika īstenots projekts “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””. Projekta mērķis bija stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes.

Projekta būtiskākā aktivitāte bija foto konkurss, kura ietvaros skolēni tika aicināti uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos telefonus un foto aparātus.

Skolēnu labākie darbi tika izgatavoti kā foto gleznas un izstādīti izstādēs, lai demonstrētu plašai sabiedrībai. Projekta noslēgumā foto gleznas kā dāvinājums nonāca skolu īpašumā, ienesot valsts svētku noskaņu un Latvijas skaistumu caur skolēnu radošajiem darbiem.

Konkursam atsaucās arī Straupes pamatskolas skolēni. 5.klase iesūtīja 9 darbus, 4. un 7.klase – pa 1 darbam, 8. un 9.klase – pa 5 darbiem, 6.klase – 7 darbus.

Šobrīd darbus var apskatīt Straupes pamatskolas 2.stāvā, jo šonedēļ tie tika nogādāti skolā. 1.vietu ieguvusi Terēzes Turlajas fotogrāfija, 2.vietu – Ričarda Lietiņa foto, 3.vietu – Elīnas Jarmalavičas un Evelīnas Meņģeles foto. Vēl foto gleznas ietvarus ieguvušas Elīzas Marenas Bikšes, Lotes Lambertes, Rinalda Ružas un Roberta Briškas fotogrāfijas.

Lai gleznas taptu, projekta „Mana zeme skaistā” darba grupai atsaucās sponsors no Pārgaujas novada. Vislielākais PALDIES SIA „Ķērpīši DZ” vadītājam Andrim Dzalbam.