Šodien svētki Cēsu novada skolotājiem. Par skolas darbam veltīto laiku atzinības rakstu saņēma

Renāte Hmeļņicka (40 gadi),

Ilze Krivašonoka (45 gadi),

Anita Lazdāne (50 gadi).

APSVEICAM!