Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam ,,Kontakts" tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt skolu pašpārvalžu attīstību. 2023.gadā tiks atbalstītas aktivitātes, kas veicina aktīvu un sistēmisku pašp. darbību skolā;

* jauniešu pilsonisko līdzdalību;

* izpratnes veidošanu par dažādu jauniešu ar ierobežotām iespējām un to iesaisti projektā;

* komunikāciju starp skolu pašpārvaldēm.

Izvērtējot 240 anketas, Straupes pamatskolas skolēnu pašpārvalde tika izvēlēta 3 dienu mācībām. Tās notika 10. - 12.martā Priekuļu Hotel ,,Tigra". Skolu pārstāvēja Jānis Ekerts, Elisa Kārkliņa, Matīss Vanags un konsultante Elita Pakalne. 1.diena pilna jaunu zināšanu par iekļaušanu, pašpārvaldes lomu tajā un līdzdalības veicināšanu. Vakars - stāstu un ideju laiks, kad varējām dzirdēt skolu pieredzes par jau iepriekšējos ,,Kontaktos" īstenoto un pasākumiem skolās, kas ,,Kontaktā" piedalās 1.reizi. Arī mēs varējām palepoties ar savas skolas pasākumiem. Jāņa secinājums: ,,Man ir tik daudz ideju, kā to varētu paveikt mūsu skolā!" Un ko vēl vairāk vēlēties!

,,Kontakta" 2.diena sākās ar 3D skulptūrām un pašpārvaldes darbības jomu apzināšanu. Mēģinājām saprast, kā ripo mūsu pašpārvaldes ,,ritenis", ko varam mācīties, kas jau ir saprotams. Lielākā dienas daļa bija veltīta savas skolas pašpārvaldes vai visu skolēnu līdzdalības, iekļaušanas problēmu apzināšanai, 9 K jautājumu atbildēm, projekta ieskicēšanai un rezultātu prezentēšanai. Noslēgumā - pašvadīts vakars ar spēlēm, bez telefoniem. 

,,Kontakta" 3.dienā viss skolas grupas darbs veltīts projekta izstrādei. Uzklausīti citas skolas vērtējumi, vadītāju ieteikumi. 7 skolas, 7 idejas jauniem mērķiem.

Projekta pieteikums jāaizpilda līdz aprīļa sākumam