Maija mēneša laikā pirmsskolas rotaļlaukumā, visiem kopā sadarbojoties un gādājot materiālus, tapa bērnu interesi raisošs dabas izpētes objekts - kukaiņu māja.

To izbūvējām no koka paletēm, kuru saturu piepildījām ar dažādiem dabas materiāliem: čiekuriem, sūnām, ķērpjiem, koka mizām, zariņiem, koksnes atgriezumiem un koka pagalēm.

Bērni priecājās par paveikto, jo būs iespēja ikdienā un dabaszinību rotaļnodarbību laikā praktiski pētīt un izzināt kukaiņu daudzveidību.

Paldies no sirds visiem, kas iesaistījās kukaiņu māju gatavošanā!