Tradīcija  katra mācību gada 2. skolas dienā doties pārgājienā turpinājās arī šogad.

Tuvāka un tālāka apkārtne izpētīta, izzināta, mērķi un  sasniedzamie rezultāti īstenoti. Šie pārgājiena maršruti bija atšķirīgi no tradicionāli ieteiktajiem.

1. klase devās uz tēju, augļu, dārzeņu ražotni, pārstrādes vietu ģimenes saimniecībā ,,Pļavā"  pie  Raita Cīruļa.

2. klase - ciemojāmies Kārļa ,,Mežrozēs", kur tika viesmīlīgi uzņemti. No rudens ziediem ieguva augu krāsvielu un iekrāsoja līdzpaņemto audumu, izveidojot glezniņu. Dažiem izdevās arī iegūt simetrisku zīmējumu. Tagad skolēni zina, ka audumu krāsu var iegūt no augiem.

3.klase ciemojās ģimenes uzņēmumā ,,Straupes tītars" pie Gintas un Jāņa Kārkliņiem. Tur 3.klases skolniece Melānija  klasesbiedriem parādīja savus ikdienas darbiņus. 

4. klase devās uz Vējiņu pazemes ezeriem.

5. klase apskatīja atpūtas kompleksu ,,Burtakas"

6.klase izzināja Valmieru, kur gides lomā bija klases audzinātāja Agita Kandavniece.

7.klase saka paldies Daigai un Druvim Kreitužiem par iespēju ciemoties ,,Ezīšos"

8.klase kopā ar audzinātāju Gunti Pužulu devās uz Rozbeķu pilsdrupām.

9.klase karjeras izvēles nolūkos devās pētīt profesiju piedāvājumu, darba vidi SIA ,,Straubek". 

Arī 5-gad. grupas bērni devās pārgājienā uz ģimenes uzņēmumu ,,Straupes tītars".

Klašu kolektīvi un audzinātāji saka sirsnīgu paldies par skolēniem atvēlēto laiku, gūstot jaunu pieredzi un paplašinot redzesloku.

Fotogrāfijas skaties galerijā!